Βιβλιογραφία


Τίλτος Συγγράμματος Συγγραφέας Παρατηρήσεις

After the Earth Quakes (Elastic Rebound on an urban Planet) , Susan Elizabeth Hough and Roger G. Bilham ,2006, εκδόσεις Oxford University Press, 321 σελ., ISBN: 9780195179132
Assessing and Managing Earthquake Risk. Geo-scientific and engineering knowledge for earthquake risk , C. S. Oliveira, A. Roca & X. Goula (Eds.) ,Spinger, 520 pages, 2005, ISBN 1-4020-3524-1, Hardcover
At Risk , Blaikie et al ,Rontledge ISBN 04125084768, HB, ISBN 04125084776, PB
Basin Analysis, Principles and Applications , Philip A. Allen and John R. Allen ,2005, εκδόσεις Blackwell Publishing, 549 σελ., ISBN: 9780632052073
Catastrophe Modelling: A New Approach to Managing Risk , Patricia Grossi & Howard Kunreuther (Eds.) ,Huebner International Series on Risk, Insurance, and Economic Security, Vol. 25, 2005, 252 pp., available from Springer New York. ISBN 0-387-24105-1
Climate Change: causes, effects & solutions , John T. Hardy ,Wiley, 260 pages, April 2003, ISBN 0-470-85019-1, PB
Dams in Geomorhology , P.J.Beyer (Editor) ,Proceedings of the 33rd Binghamton Symposium in Geomorphology, held 12-13 October 2002, 2005, Εκδόσεις Elsevier Science, 262 σελ., ISBN: 9780444522313
Dictionary of Earth Science , Mark D. Licker ,

Εκδόσεις McGraw-Hill, 468 σελ., ISBN: 0071410458

Earthquake Risk Reduction , David J. Dowrick ,Wiley, 520 pages, July 2003, ISBN 0-471-49688-X, Hardcover
Flood Forecasting using Artificial Neural Networks , Pichaid Varoonchotikul ,Taulor & Francis, 2003, 102 σελ., ISBN: 9058096319
Flood Risk Management , G. Fleming ,Thomas Telford Publishing, 2002, 250 σελ., ISBN: 0727731122
Fractal Behaviour of the Earth System , V. P. Dimri ,Spinger, 208 pages, 2005, ISBN 3-540-26532-5, Hardcover
Fundamentals os Structural Geology , David D.Pollard and Raymond C.Fletcher ,2006, Εκδόσεις Cambridge University, 500 σελ., ISBN: 9780521839273
Future Flooding and Coastal Erosion Risks , C.R.Thorne, E.P.Evans, W.C.Penning-Rowsell ,2007, Εκδόσεις Thomas Telford Ltd., 513 σελ., ISBN: 9780727734495
Geo-information for Disaster Management , P. v. Oosterom, S. Zlatanova & E. M. Fendel ,Spinger, 1434 pages, 2005, ISBN 3-540-24988-5, Hardcover
Geographical Information Systems For Geoscientists (Modelling with GIS) , Graeme F. Bonham-Carter ,Pergamon. ISBN 0080421201 (Flexicover)
Geological Hazards , Bell, F. ,EFN SPON ISBN 0-419-16970-9
Getting Started With Geographic Information Systems , Keith C Clarke ,Prentice Hall Series in Geographic Information Science, ISBN 0-13-046027-3
Hazardous Waste Operations and Emergency Response Manual , Brian J. Gallant ,2006, Εκδόσεις John Wiley and Sons, 327 σελ., ISBN: 9780471684008
Karst Hydrogeology and Geomorphology , Derek Ford and Paul Williams ,2007, Εκδόσεις Wiley, 562 σελ., ISBN: 9780470849972
Landslide Hazard and Risk , Thomas Glade, Malcolm Anderson, Michael J. Crozier ,Jown Wiley & Sons, 2006, 802 σελ., ISBN: 0471486639
Landslides in Practice: investigation, analysis and remedial / preventative option in soils , Derek Cornforth ,Wiley, 624 pages, April 2005, ISBN 0-471-67816-3, Hardcover
Landslides in Practice: Investigation, Analysis and Remedial/Preventative Options in Soils , Derek H. Cornforth ,John Wiley & Sons Inc., 596p., ISBN: 0-471-67816-3
Landslides: Risk Analysis and Sustainable Disaster management , Kyoji Sassa, Hiroshi Fukuoka, Fawu Wang, Gonghui Wang ,Springer, 2005, 385 σελ., ISBN: 3540286640
Mediterranean Desertification: a mosaic of Processes & responses , N. A. Geeson, C. J. Brandt & J. B. Thornes ,Wiley, 456 pages, August 2002, ISBN 0-470-84448-5, Hardcover
Natural Disaster and Sustainable Development , Riccardo Casale & Claudio Margottini (Eds.) ,2004, 397 pp., available from Springer New York ISBN 3-540-42199-8
Natural Disasters , David Alexander ,UCL University College London Press, ISBN 1-85728-094-6, PB
Principles Of Geographical Information Systems , Peter A. Burrough and Rachael A. McDonnell ,Oxford University Press, ISBN 0-19-823366-3, ISBN 0-19-823366-5 (Pbk)
Risk Analysis and Society: An Interdisciplinary Characterization of the Field , Timothy Mc Daniels & Mitchell J. Small (Eds.) ,2004, 478 pp., available from Cambridge University Press. ISBN 0-521-53263-9
Satelites: orbits and missions , M. Capderou ,Spinger, 564 pages with CD-ROM, 2005 ISBN 2-287-21317-1, Softcover
Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions , Joanne E. Norris, Alexia Stokes, Slobodan B. Mickvski, Erik Cammeraat, Rens van Beek, Bruce C. Nicol ,Springer, 2008, 287 σελ., ISBN: 978-1-4020-6675-7
Soil Erosion: processes, prediction, measurement and control , Terrence J. Toy, George R. Foster & Kenneth G. Renard ,Wiley, 352 pages, July 2002, ISBN 0-471-38369-4, Hardcover
Stuctural Analysis and Synthesis , Stephen M. Rowland, Ernest M.Duebendorfer and Ilsa M.Schiefelbein ,A laboratory course in structural geology, 2007-Third Edition, Εκδόσεις Blackwell Publishing, 301 σελ., ISBN: 9781405116527
The Little Ice Age (How Climate Made History, 1300-1850) , Brian Fagan ,

2001, Εκδόσεις Perseus books, 246 σελ., ISBN: 9780465022724

The Long Summer: How Climate Changed Civilization , Brian Fagan ,2004, 284 pp., available from Perseus Books Group Customer Service. ISBN 0-465-02282-0
Tsunami: Progress in prediction, disaster prevention and warning , Yoshito Tsuchiya and Nobuo Shuto ,

Kluwer Academic Publishers, 336p., ISBN: 0-7923-3483-3

Tsunamis: Case Studies and Recent Developments , Kenji Satake (Editor) ,Springer, 2005, 343 σελ., 1402033265
Urban Flood Management , A. Szollosi-Nagy & C. Zevenbergen ,Taylor & Francis Group plc., 2005, 148 σελ., ISBN: 0415359988
Volcanism , Hans-Ulrich Schmincke ,Springer-Verlag, 2004,324 σελ., ISBN: 3540436502
Volcanoes. 2nd Edition , Peter Francis & Clive Oppenheimer ,2004, 536 pp., available from Oxford University Press. ISBN 0-19-925469-9
Wildland fire danger estimation and mapping, The role of remote sensing data , Chuvieco Emilio ,Vol.4, Series in Remote Sensing, Εκδόσεις World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 263 p., ISBN: 981-238-569-X 
Ανάλυση Επικινδυνότητας , Μάρκος Ι. Ασσαελ και Κωνσταντίνος Ε. Κακόσιμος ,Εγχειρίδιο Υπολογισμών των Επιπτώσεων Φωτιάς, Έκρηξης και Διασποράς Τοξικών Ρύπων, 2008, Εκδόσεις Τζιόλα, 330 σελ., ISBN: 9789604181483
Δασικές Πυρκαγιές 1900-2000 , Καϊλίδης Δ. - Καρανικόλα Π. ,Εκδόσεις Γιαχούδης - Γιαπούλη, 434 σελ., ISBN: 960-7425-83-9, 5 αντίτυπα.
Δασική Οικολογία , Ντάφης Σπύρος ,Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη, 443 σελ.
Δυναμική των Κατασκευών - Θεωρία και Εφαρμογές στη Σεισμική Μηχανική , Anil K.Chopra ,2007 - Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας, 876 σελ., ISBN: 9789605125417, Επιμέλεια Επιστημονικής Απόδοσης και Μετάφρασης: Σταύρος Αναγνωστόπουλος
Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας , Φλόκας Απόστολος ,Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 465 σελ., ISBN: 960-431-288-X
Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση , Γιώργος Χαρ.Μηλιαρέσης ,2006, Εκδόσεις ΙΩΝ, 243 σελ., ISBN: 9789604112975
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE