Υπεύθυνοι Μαθημάτων Π.Μ.Σ.
Όνομα & Επίθετο - Τίτλος Email Website
Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα
marianou@biol.uoa.gr 
Βασιλάκης Εμμανουήλ
evasilak@geol.uoa.gr 
Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος
 
Αλεξόπουλος Ιωάννης
Αναπληρωτής καθηγητής
 
Βούλγαρης Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
voulgaris@geol.uoa.gr 
Κουσκουνά Βασιλική
Αναπληρωτής καθηγητής
 
Νάστος Παναγιώτης
Αναπληρωτής καθηγητής
 
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Αναπληρωτής καθηγητής
 
Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής
conpap@teiser.gr 
Φουντούλης Ιωάννης
Αναπληρωτής καθηγητής
 
Ευελπίδου Νίκη
Επίκουρος καθηγητής
evelpidou@geol.uoa.gr 
Παπανικολάου Ιωάννης
Επίκουρος καθηγητής
 
Σκιάνης Γεώργιος
Επίκουρος καθηγητής
 
Σταυροπούλου Μαρία
Επίκουρος καθηγητής
 
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
 
Λέκκας Ευθύμιος
Καθηγητής
elekkas@geol.uoa.gr 
Μαρουκιάν Χαμπικ
Καθηγητής
maroukian@geol.uoa.gr 
Μιγκίρος Γεώργιος
Καθηγητής
bagm@aua.gr 
Παπανικολάου Δημήτριος
Καθηγητής
dpapan@geol.uoa.gr 
Σταμάτης Γεώργιος
Καθηγητής
 
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE