Αίτηση Εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

21.pdf

Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

22.pdf

Πρότυπο εξώφυλλο διπλωματικών εργασιών

14.doc

Τρόπος δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη του ΠΜΣ.
Τα βιβλία που αναφέρονται στη καρτέλα "Βιβλιογραφία" της παρούσας ιστοσελίδας, ανήκουν όλα στη δανειστική βιβλιοθήκη του ΠΜΣ. Τα βιβλία μπορούν να τα δανειστούν το διδακτικό προσωπικό αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ, από το γραφείο του Δρ.Παπαδόπουλου Ταξιάρχη, στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας.

Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE