ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Αναπληρωτής καθηγητής Βούλγαρης Νικόλαος, Αναπληρωτής καθηγητής Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής καθηγητής Κουσκουνά Βασιλική, Καθηγητής Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
 • ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ - ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
 • ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
 • ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΣΗ, ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΠΕΜΒΑΣΗ
 • ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΒΑΘΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ - ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
 • ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ
 • ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE