ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Επίκουρος καθηγητής Σταυροπούλου Μαρία Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
  • ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ
  • ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗ ΠΡΑΝΗ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΕΜΒΑΣΗ
  • Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
  • ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2020
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE