ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Καθηγητής Μιγκίρος Γεώργιος, Καθηγητής Σταμάτης Γεώργιος Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ, ΥΠΕΔΑΦΟΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ)
 • ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (G.I.S. ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, Κ.Α.)
 • ΙΖΗΜΑΤΟΠΑΡΟΧΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ -ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΥΔΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
 • ΚΥΜΑΤΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE