ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Καθηγητής Παπανικολάου Δημήτριος, Επίκουρος καθηγητής Παπανικολάου Ιωάννης Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
  • ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
  • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
  • ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE