ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Καθηγητής Λέκκας Ευθύμιος Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΧΩΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
  • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
  • ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE