ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Μάθημα Ομογενοποίησης)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
30 ώρες συνολικά Καθηγητής Λέκκας Ευθύμιος ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ, ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ - ΉΠΕΙΡΟΙ - ΩΚΕΑΝΟΙ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ - ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE