ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Καθηγητής Παπανικολάου Δημήτριος, Αναπληρωτής καθηγητής Φουντούλης Ιωάννης Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΊ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
  • ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ -ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE