Ανακοίνωση
26-03-2014 Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διατριβών ειδίκευσης 11-4-2014
Ανακοίνωση από: Διαχειριστής

 

Αθήνα 26 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 θα γίνει η παρουσίαση των μεταπτυχιακών διατριβών ειδίκευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών, που έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του ανωτέρω ΠΜΣ. Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα μαθημάτων του ΠΜΣ στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

9:00-9:45

Καραβοκύρη Μαρία-Αγγελική. Θέμα: «Ανάλυση επιπτώσεων γεγονότων tsunamis στον Ελλαδικό χώρο και εφαρμογή της νέας ολοκληρωμένης κλίμακας, (ITIS 2012)»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Ε. Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Β. Κουσκουνά, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δρ. Β. Τσουκαλά, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

9:45-10:30

Κορακή-Φωλλή Τριανταφυλλιά. Θέμα: «Διερεύνηση φυσικών κινδύνων σε επιλεγμένα στρατιωτικά - πολιτικά αεροδρόμια της Ελλάδας»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Ε. Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Σ. Λόζιος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Γ. Καβύρης Λέκτορας ΕΚΠΑ

10:30-11:15

Καλύβα Δάφνη. Θέμα: «Διερεύνηση των διεργασιών επίδρασης (φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης) στο φαινόμενο της ερημοποίησης στη λεκάνη Μαραθώνος με εφαρμογή εδαφοχημικών και υδοχημικών αναλύσεων και μεθόδων GIS»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Γ. Σταμάτης, Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Ε. Λέκκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Ν. Ευελπίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

11:15-12:00

Δήμου Αγγελική. Θέμα: «Εκτίμηση της παράκτιας διάβρωσης στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Ν. Ευελπίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα), Δρ. Χ. Μαρουκιάν, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Σ. Λόζιος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

 


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Π.Μ.Σ.

 

 

 

Καθηγητής Δ. Παπανικολάου

 

Σχετικό κείμενο: Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διατριβών ειδίκευσης 11-4-2014
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE