Ανακοίνωση
07-07-2014 Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διατριβών ειδίκευσης 11-7-2014
Ανακοίνωση από: Διαχειριστής
Αθήνα 7 Ιουλίου 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 θα γίνει η παρουσίαση των μεταπτυχιακών διατριβών ειδίκευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών, που έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του ανωτέρω ΠΜΣ. Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα μαθημάτων του ΠΜΣ στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.
Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
9:00-9:45    Παπαζάχος Γιάννης. Θέμα: «Study of Earthquake Site-Effects of the Broader Karditsa Urban Area and Deterministic Strong Ground Motion Simulation for the Main Seismic/Active Faults of the Thessaly Area, Using Field Measurements, Stochastic Simulations and Geographic Information »
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Ε. Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Ν. Βούλγαρης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Ι. Αλεξόπουλος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

9:45-10:30    Κατσετσιάδου Αικατερίνη - Ναυσικά. Θέμα: «Εφαρμογή της νέας ολοκληρωμένης κλίμακας tsunamis, (ITIS 2012), στις ακτές της ΒΑ Ιαπωνίας (tsunamis, 11 Μαρτίου 2011)»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Ε. Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Ν. Βούλγαρης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Β. Τσουκαλά, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

10:30-11:15    Κρουστάλλη Μαρία-Χριστίνα. Θέμα: «Ανάλυση πλημμυρικού κινδύνου στη νήσο Ρόδο με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Ε. Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Π. Νάστος, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Ε. Βασιλάκης, Λέκτορας ΕΚΠΑ

11:15-12:00    Τσινιάρη Ελευθερία. Θέμα: «Μελέτη των συνοπτικών μετεωρολογικών ανωμαλιών που συνδέονται με τις τροπικές νύχτες στην Ελλάδα»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Π. Νάστος, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Ι. Τσίρος, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ, Δρ. Α. Παλιατσός, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά

12:00-12:45    Καλαποθάκη Ακριβή. Θέμα: «Η μετεωρολογική βόμβα στις 22 Φεβρουαρίου 2013 και οι επιπτώσεις της στο νομό Αττικής»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Π. Νάστος Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Δρ. Γ. Σταμάτης, Καθηγητής ΓΠΑ, Δρ. Ν. Ευελπίδου, Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

12:45-13:30    Αρβανιτοπούλου Στυλιανή. Θέμα: «Τρισδιάστατη αποτύπωση πρανών με μεθόδους επίγειας φωτογραμμετρίας - Δυνατότητες και πιθανές εφαρμογές στην αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου»
Τριμελής Επιτροπή: Δρ. Κ. Παπαθεοδώρου Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών (Επιβλέπων), Δρ. Μ. Σταυροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δρ. Ε. Βασιλάκης, Λέκτορας ΕΚΠΑ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Π.Μ.Σ.Καθηγητής Δ. Παπανικολάου
Σχετικό κείμενο: Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διατριβών ειδίκευσης 11-7-2014
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE