Οργάνωση & Διοίκηση

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (πρώην Γεωλογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (ΠΔΦΚ) σε σύμπραξη με το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις διατάξεις των άρθρων 10-13 του Ν. 2083/92.

Τη διοικητική ευθύνη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις, που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ-ΠΔΘΚ θα αποτυπωθούν σε Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, ο οποίος πρόκειται να συνταχθεί και να εκδοθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΕΠΔ).
Η ΕΠΔ αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και 2 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών με τριετή θητεία. Η ΕΠΔ, σύμφωνα με την από 29-6-2004 απόφαση της Γ.Σ. και την από 23-8-2004 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, για τα Ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, συγκροτήθηκε από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ, κατά συνεργαζόμενο τμήμα, ως εξής: :

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Κ. Μακρόπουλος, Καθηγητής
Δ. Παπανικολάου, Καθηγητής
Τ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής

Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Κ. Παπαθεοδώρου, Επίκουρος Καθηγητής
Μ. Ε. Θεοδωρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

.

Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE