Παροχές για Φοιτητές

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα αξιοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (πρώην Γεωλογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός κλπ.).

Αίθουσες διδασκαλίας
Η παράδοση μαθημάτων και σεμιναρίων γίνεται σε αίθουσες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εργαστήρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Βιβλιοθήκες
Δικτυακός Τόπος των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE