ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΓΠ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Αναπληρωτής καθηγητής Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής Ευελπίδου Νίκη, Βασιλάκης Εμμανουήλ, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος, Επίκουρος καθηγητής Σκιάνης Γεώργιος Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΓΠ
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ-ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE