Εμμανουήλ Βασιλάκης
 
Tμήμα - Τομέας Εmail - URL
Τμήμα Γεωλογίας - Τομέας Δυναμικής & Τεκτονικής evasilak@geol.uoa.gr
 
Γραφείο Σχετικά Μαθήματα
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΓΠ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τηλέφωνο Φαξ
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE