ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής καθηγητής Αλεξόπουλος Ιωάννης Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ.
  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
  • ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
  • ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΙΣΟΤΟΠΩΝ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ
  • Η ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
  • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ (Οπτικά Δορυφορικά Συστήματα- Συστήματα Ραντάρ. Ανάγκες και κριτήρια επιλογής διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Ασκήσεις εφαρμογής των διαστημικών δεδομένων παρακολούθησης της Γης για τους διάφορους κινδύνους και φάσεις).
  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GPS)
  • ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
  • ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GPS) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE