ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Μάθημα Ομογενοποίησης)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
30 ώρες συνολικά Αναπληρωτής καθηγητής Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Βασιλάκης Εμμανουήλ, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. ΠΗΓΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΧΑΡΤΕΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΈΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΈΣ (ΤΗΛΕΠΙΣΚΌΠΙΣΗ) ΜΕΘΌΔΟΥΣ. ΔΟΜΈΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΕΙΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΆΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΤΡΌΠΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΕΝΩΝ. ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ­ΤΑ. ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΈΕΝΩΝ. ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ QL. ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ SQL. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE