ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (Υποχρεωτικό)
Διδακτικές Μονάδες Υπεύθυνος Μαθήματος Είδος Μαθήματος
6 ώρες / εβδομάδα Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
  • ΕΥΦΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΝ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (Επιχειρησιακές δράσεις πρόληψης, καταστολής, αποκατάστασης - Οργάνωση και αξιοποίηση δυνάμεων)
  • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
  • ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ασκήσεις
Δεν υπάρχουν ασκήσεις για το μάθημα
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2021
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE