Πρόγραμμα Σπουδών
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει:
  • Ταχύρυθμα Ειδικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα Ομογενοποίησης: υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν οι φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους τα αντίστοιχα μαθήματα. Η διδασκαλία τους διαρκεί 3 εβδομάδες και θα γίνεται στην αρχή του Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ - ΠΔΦΚ. Η επιτυχής εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών τους στο ΠΜΣ-ΠΔΦΚ, ενώ η βαθμολογία τους δεν συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του διπλώματος.
  • Υποχρεωτικά Μαθήματα: η διδασκαλία του κάθε μαθήματος διαρκεί 9 εβδομάδας και η βαθμολογία του υπολογίζεται με βάση την επίδοση του φοιτητή σε επιλεγμένα θέματα και ασκήσεις, καθώς και στους βαθμούς της τελικής εξέτασης.
  • Σεμινάρια: που διοργανώνονται στα πλαίσια της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας καθώς και εθνικής και διεθνούς συνεργασίας με ομιλητές διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Οι φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση των σεμιναρίων σε επιλεγμένα θέματα.
  • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Οι τίτλοι των μαθημάτων, καθώς και μία σύντομη περιγραφή των αντικειμένων του κάθε μαθήματος, του ΠΜΣ - ΠΔΦΚ, παρουσιάζονται παρακάτω ή μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ .

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του κανονικού μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να διεξάγονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως:
  • Λειτουργία ταχύρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ - ΠΔΦΚ.
  • Έκδοση βιβλίων, σημειώσεων, μονογραφιών, ειδικών μελετών κ.α.
  • Υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα
Για την απόκτηση ΔΔ απαιτείται εκπόνηση διατριβής σε θέμα που εμπίπτει στο αντικείμενο του ΠΜΣ - ΠΔΦΚ, ενώ δεν απαιτείται η παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Ο) 
2. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο) 
3. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ο) 
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (Y) 
2. ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (Y) 
3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Y) 
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ (Y) 
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΓΠ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Y) 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Y) 
2. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (Y) 
3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Y) 
4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Y) 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Y) 
Γ' και Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Y) 
2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Y) 
Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2023
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE